Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (2024)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (1)

Wat zijn de geboortebloemen voor juli?

Juli baby's hebben de meest opvallende bloemen die er zijn om hun geboortemaand te vieren! De geboortebloemen van juli zijn Larkspur en Waterlelie (of Lotusbloem), elk van deze bloemen is niet alleen bijzonder mooi, maar heeft ook een fascinerende folkloristische en culturele betekenis. Lees verder om meer te weten te komen over deze prachtige bloemen voor de Geboorte van juli...

Scroll naar de onderkant van de pagina of klik hier om inspiratie op te doen voor juli geboortetatoeages :)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (2)

Juli Geboortebloem: Ridderspoor

Symboliek: Leiderschap, Macht, Magie, Bescherming

Dierenriem tekens: Kreeft en Leeuw

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (3)

De dramatische en wilde ridderspoor is de eerste juli geboortebloem die we gaan bekijken. Riddersporen bloeien spectaculair in een verscheidenheid aan prachtige kleuren, van blauw en paars tot geel, rood en wit. Je vindt riddersporen overal op het noordelijk halfrond en ook in hooggelegen delen van tropisch Afrika.

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (4)

Dolfijn Bloem

De wetenschappelijke naam voor riddersporen is Delphinium, een naam die komt van het Griekse woord "δελφίνιον" of Delphinus. In de oude Griekse legende was Delphinus een zeegod die door Poseidon werd aangesteld als "leider van de dolfijnen" (hoe kan ik solliciteren naar deze baan?!). Delphiniums hebben hun naam waarschijnlijk te danken aan hun prachtige bloemen die elegant krullen als ze zich ontvouwen, een beetje als een dolfijn die door de golven springt...

Drop Dead Gorgeous

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (5)

Riddersporen zijn giftig voor mensen en vee, vooral de jongere planten. Daarom stellen veel boeren het verplaatsen van hun koeien naar velden met ridderspoor uit totdat de planten ouder en minder schadelijk zijn. Riddersporen zijn echter niet giftig voor nachtvlinders, vooral de larven van de Dotmot eten ze op.

Larkspur's Artistieke Nalatenschap

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (6)

Kunstenaar, schrijver en sociaal activist William Morris maakte een van zijn mooiste en meest kenmerkende behangontwerpen met ridderspoor als inspiratiebron. Hoewel dit behang al in 1874 voor het eerst werd gedrukt, is het vandaag de dag nog steeds erg populair. Morris was een belangrijke figuur in de "Arts and Crafts" beweging, een artistieke stroming die in Groot-Brittannië opkwam in de tweede helft van de jaren 1800. Hij was een voorstander van traditionele ambachten en combineerde deze met zijn liefde voor de natuur en middeleeuwse onderwerpen en zijn interesse in socialisme en sociale kwesties. Hij is beroemd vanwege de uitspraak "Heb niets in je huizen waarvan je niet weet dat het nuttig is of waarvan je niet gelooft dat het mooi is."

Knutseldingen

De bloemblaadjes van ridderspoor bevatten sappen die, wanneer ze worden uitgedrukt en gemengd met de chemische verbinding aluin, een prachtige blauwe inkt vormen. Net als madeliefjes kun je ridderspoor ook gebruiken voor het bedrukken van bloemen als je de bloemblaadjes op stof stampt.

Volksverhalen en Bijgeloof

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (7)

De giftigheid van riddersporen is in veel volksgeloven verweven. In middeleeuws Italië geloofde men dat de mooie maar dodelijke bloemen gemaakt waren van drakengif. De legende gaat dat drie zwaardvechters een verschrikkelijke draak versloegen en na de strijd hun zwaarden afveegden aan het gras om hen heen. Aan hun voeten verschenen blauwe bloemen gemaakt van het bloed van de gedode draak.

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (8)

Ridderspoor heeft magische connecties en werd vaak gebruikt door heksen in beschermingsspreuken in middeleeuws Europa en ook in volksremedies zoals het behandelen van wonden en kolieken. In delen van Transsylvanië (het huidige Roemenië) droogden mensen Ridderspoor en hingen het in hun stallen om hun vee te beschermen tegen vloeken. Een oude volksremedie raadde aan om de zaden van ridderspoor te drinken als je gestoken werd door een schorpioen (probeer dit alsjeblieft niet thuis!)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (9)

Juli Geboortebloem: Waterlelie

Symboliek: Hoop, Verlichting, Kracht, Wedergeboorte

Dierenriem tekens: Kreeft en Leeuw

"Er is de modder en er is de lotus die uit de modder groeit. We hebben de modder nodig om de lotus te maken."
- Thich Nhat Hanh

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (10)

De prachtige waterlelie of lotus is nog zo'n mooie geboortebloem voor wie geboren is in de maand juli. Lange tijd werden waterlelies en lotussen tot hetzelfde geslacht gerekend, en het is gebruikelijk om hun namen door elkaar te gebruiken. Tegenwoordig hebben wetenschappers ze echter in twee geslachten verdeeld: Nelumbonaceae, de officiële waterleliefamilie, en Nymphaeaceae, ook wel bekend als de lotus. Ik ga het over deze twee hebben omdat het allebei prachtige bloemen zijn met een rijke culturele betekenis en mooie bloemen om als je geboortebloem te hebben!

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (11)

Waterlelie in de kunst

Waarschijnlijk de meest gevierde voorbeelden van de waterlelie in de kunst zijn de iconische schilderijen van de Franse kunstenaar Claude Monet met waterlelies als onderwerp. Monet had waterlelies in zijn tuinvijver in Giverny, Frankrijk, die hij gebruikte als inspiratie voor de meer dan 200 schilderijen van waterlelies die hij tijdens zijn leven maakte. Op de vraag waarom hij zoveel van deze bloemen hield, wordt hij als volgt geciteerd:"Waterlelies zijn een verlengstuk van mijn leven. Zonder het water kunnen de lelies niet leven, zoals ik zonder kunst ben..."

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (12)

Waterlelies in de Geneeskunde

Waterlelies worden al eeuwenlang gebruikt in kruidengeneesmiddelen. In middeleeuws Europa werden de bladeren van waterlelies verwerkt tot kompressen om huidaandoeningen te behandelen, terwijl de wortel werd gebruikt als pijnstiller en kalmeringsmiddel.

Er zijn verslagen van monniken en nonnen die de wortels van waterlelies fijnstampten en mengden met wijn om er een anafrodisiacum van te maken om seksueel verlangen te verminderen... wat klinkt als de slechtste co*cktail ter wereld!

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (13)

Heilige Lotussen

De Lotus is vooral belangrijk in boeddhistische en hindoeïstische religies en wordt in veel Aziatische landen gezien als een heilig symbool, van Bangladesh en India tot China en Korea. Lotussen zie je vaak uit modder groeien en zijn een belangrijk symbool van hoop, wedergeboorte en schoonheid. De manier waarop deze bloem bloeit ondanks de omstandigheden kan worden gezien als een voorstelling van geloof, verlichting en overwinning over tegenslag.

Ster Lotus

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (14)

In Sri Lanka bloeit de Sterlotus (Nymphaea Nouchali) in wetlands en vijvers waar buffels baden. Deze blauwbloeiende schoonheid is al duizenden jaren de bron van veel inspiratie voor schrijvers en dichters. Er zijn Sanskriet, Pali en Singalese literaire werken te vinden die spreken over de symboliek van de lotus, van zuiverheid, discipline en heiligheid. Er is een mooi geloof onder Sri Lankaanse boeddhisten dat toen de Boeddha overleed, lotusbloemen bloeiden op elke plek waar hij tijdens zijn leven had gelopen.

Bloem van de Farao's

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (15)

De blauwe Egyptische waterlelie en de witte waterlelie hadden een speciale betekenis in het oude Egypte. De bloemen van de blauwe lelie openen zich overdag, terwijl de witte 's nachts opengaan. Men gelooft dat de oude Egyptenaren dit openen en sluiten symbolisch vonden voor de scheiding tussen leven en dood en de scheiding tussen de goden en de sterfelijke wereld. Archeologen ontdekten zelfs dat farao's zoals Ramses II met deze waterlelies in hun graven werden begraven.

Wereldwonder

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (16)

In 2022 identificeerden wetenschappers van de Kew tuinen in Londen wat nu beschouwd wordt als de grootste waterlelie ter wereld, met bladeren die tot 3 meter breed worden en het gewicht van een volwassen mens kunnen dragen! De "Victoria Boliviana" waterlelie komt oorspronkelijk uit Llanos de Moxos in Bolivia, een van de grootste wetlands op aarde, waar ook de bedreigde blauwkeel ara en de Boliviaanse rivierdolfijn leven. Deze waterlelie produceert achter elkaar vele prachtige gestekelde bloemen, die elk één voor één opengaan en in de loop van twee nachten van wit naar roze verkleuren.

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (17)

Kracht en Lengte

In de Chinese cultuur worden lotussen gezien als vertegenwoordigers van een lang leven, dit komt deels doordat hun zaden vele (vele!) jaren slapend maar levensvatbaar kunnen blijven. Het meest extreme voorbeeld hiervan is een 1300 jaar oud lotuszaadje dat in 1994 ontkiemde.

Geboortebloem Tattoo Ideeën Juli: Ridderspoor

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (18)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (19)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (20)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (21)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (22)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (23)

Geboortebloem Tattoo Ideeën Juli: Waterlelie

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (24)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (25)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (26)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (27)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (28)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (29)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (30)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (31)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (32)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (33)

Bedankt voor het bezoeken van mijn pagina!
Als je dit leuk vond, bekijk dan ook eens mijn maand per maand gids voor geboortebloemen en hun betekenissen met alles wat je moet weten over geboortebloemen, hun symboliek en volksgeschiedenissen!

Neem contact met me op als je vragen hebt en bekijk ook mijn andere pagina's!

Alle afbeeldingen onder licentie via Dreamstime, Shutterstock of Freepix. Header foto's verkregen van Pexels, credits aan Narsimha Rao Mangu voor de Ridderspoor, Diego Madrigal voor de Waterlelie :)

Geboortebloem Juli | Ridderspoor en Waterlelie | Elfabetical (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 5916

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.